Lefelau Presennol

Dangosir y lefelau presennol yn y tabl isod – yn dangos crynodiadau a, lle’n berthnasol, y mynegai a’r bandiau cyfatebol.

Site 8 Hour mean
Ozone
µgm-3
Hourly mean
Nitrogen dioxide
µgm-3
Max 15 min mean
Sulphur dioxide
µgm-3
Running 24 Hour mean
PM2.5
Particles
µgm-3
Running 24 Hour mean
PM10
Particles
µgm-3
Anglesey Brynteg
Updated: 15/08/2020 10:00
Not measured Not measured Not measured 4
Isel (1)
16
Isel (1)
Anglesey Llynfaes
Updated: 15/08/2020 10:00
Not measured Not measured Not measured 5
Isel (1)
16
Isel (1)
Anglesey Penhesgyn 3
Updated: 15/08/2020 10:00
Not measured Not measured Not measured 4
Isel (1)
19
Isel (2)
Aston Hill
Updated: 15/08/2020 10:00
67
Isel (3)
7
Isel (1)
Not measured Not measured Not measured
Caerphilly Blackwood High Street
Updated: 15/08/2020 07:00
Not measured 7
Isel (1)
Not measured Not measured 25
Isel (2)
Caerphilly Fochriw
Updated: 07/08/2020 24:00
Not measured Not measured Not measured Not measured Not measured
Caerphilly Islwyn Road Wattsville
Updated: 15/08/2020 08:00
Not measured 7
Isel (1)
Not measured Not measured Not measured
Caerphilly White Street
Updated: 15/08/2020 07:00
Not measured 16
Isel (1)
Not measured Not measured 22
Isel (2)
Cardiff Centre
Updated: 15/08/2020 10:00
44
Isel (2)
9
Isel (1)
1
Isel (1)
20
Isel (2)
24
Isel (2)
Cardiff Newport Road
Updated: 15/08/2020 10:00
Not measured 17
Isel (1)
Not measured Not measured 31
Isel (2)
Chepstow A48
Updated: 15/08/2020 10:00
Not measured 27
Isel (1)
Not measured 22
Isel (2)
25
Isel (2)
Cimla Road / Victoria Gardens
Updated: 17/07/2020 06:00
Not measured Not measured Not measured Not measured Not measured
Cwmbran
Updated: 07/08/2020 08:00
Not measured Not measured Not measured Not measured Not measured
Hafod-yr-ynys Roadside
Updated: 15/08/2020 10:00
Not measured 41
Isel (1)
Not measured Not measured Not measured
Marchlyn Mawr
Updated: 15/08/2020 09:00
107
Cymedrol (4)
1
Isel (1)
Not measured Not measured Not measured
Nantgarw Road
Updated: 15/08/2020 04:00
Not measured 8
Isel (1)
Not measured Not measured Not measured
Narberth
Updated: 13/08/2020 18:00
Not measured Not measured Not measured Not measured Not measured
Newport M4 Junction 25
Updated: 15/08/2020 11:00
32
Isel (1)
18
Isel (1)
Not measured Not measured Not measured
Newport St Julians Comp School
Updated: 15/08/2020 10:00
Not measured 15
Isel (1)
Not measured 19
Isel (2)
26
Isel (2)
Port Talbot Dyffryn School
Updated: 15/08/2020 09:00
Not measured Not measured Not measured Not measured 36
Isel (3)
Port Talbot Little Warren
Updated: 15/08/2020 10:00
Not measured Not measured Not measured Not measured 32
Isel (2)
Port Talbot Margam
Updated: 15/08/2020 09:00
23
Isel (1)
9
Isel (1)
1
Isel (1)
20
Isel (2)
31
Isel (2)
Port Talbot Prince Street 2
Updated: 15/08/2020 10:00
Not measured Not measured Not measured 16
Isel (2)
29
Isel (2)
Port Talbot Twll-yn-y-Wal Park
Updated: 15/08/2020 10:00
Not measured Not measured Not measured Not measured 28
Isel (2)
Rhondda Glyncoch Garth Avenue
Updated: 15/08/2020 10:00
Not measured Not measured Not measured Not measured 25
Isel (2)
Rhondda Mountain Ash
Updated: 15/08/2020 07:00
Not measured 27
Isel (1)
Not measured Not measured Not measured
Rhondda Pontypridd Gelliwastad Rd
Updated: 15/08/2020 06:00
Not measured 16
Isel (1)
Not measured Not measured Not measured
Rhondda-Cynon-Taf Broadway
Updated: 15/08/2020 06:00
Not measured 9
Isel (1)
Not measured Not measured Not measured
Swansea Cwm Level Park
Updated: 11/08/2020 20:00
Not measured Not measured Not measured Not measured Not measured
Swansea Hafod DOAS
Updated: 31/07/2020 10:00
Not measured Not measured Not measured Not measured Not measured
Swansea Morfa Road NOX
Updated: 23/07/2020 12:00
Not measured Not measured Not measured Not measured Not measured
Swansea Morriston Roadside
Updated: -
Not measured Not measured Not measured Not measured Not measured
Swansea Port Tennant Roadside
Updated: 14/08/2020 07:00
Not measured Not measured Not measured Not measured Not measured
Swansea Roadside
Updated: 15/08/2020 10:00
Not measured 38
Isel (1)
Not measured 23
Isel (2)
34
Isel (3)
Swansea St Thomas DOAS
Updated: 14/08/2020 07:00
Not measured Not measured Not measured Not measured Not measured
Swansea Station Court High Street
Updated: 14/08/2020 07:00
Not measured Not measured Not measured Not measured Not measured
Twynyrodyn
Updated: -
Not measured Not measured Not measured Not measured Not measured
V Glamorgan Windsor Road Penarth
Updated: 15/08/2020 05:00
7
Isel (1)
11
Isel (1)
Not measured Not measured 39
Isel (3)
Wrexham
Updated: 15/08/2020 10:00
Not measured 14
Isel (1)
2
Isel (1)
16
Isel (2)
23
Isel (2)