Canolfan Caerdydd

Latest Data: Updated 25/03/2019 14:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM2.5 2 LOW 13 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
PM10 2 LOW 22 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
O3 2 LOW 65 µg/m3 8 Hour mean
NO2 1 LOW 23 µg/m3 hourly mean
SO2 1 LOW 4 µg/m3 15 Minute mean
Volatile PM10 No Data 1 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
Volatile PM2.5 No Data 1 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
Non-volatile PM2.5 No Data 12 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
Non-volatile PM10 No Data 20 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
CO No Data 0.0 mg/m3 8 Hour mean
NO No Data 11 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 41 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
SO2 Sylffwr deuocsid
CO Carbon Monocsid
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
NV10 dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr)
V10 yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)
NV25 dim gyfnewidiol PM2.5 (mesuriad awr)
V25 yn gyfnewidiol PM2.5 (mesuriad awr)

Statistics for Canolfan Caerdydd

Site Name Canolfan Caerdydd
Site Type Urban centre
Easting, Northing 318416, 176526
Latitude, Longitude 51.481780, -3.176250
OS Grid Ref ST1841276530
Address Stryd Frederick, Canol y Ddinas, Cathays, Caerdydd
Site Comments Mae'r orsaf fonitro mewn adeilad hunangynhwysol, wedi'i awyru mewn ardal i gerddwyr yn unig. Mae'r ffordd agosaf tua 200 metr i ffwrdd gyda 27,000 o gerbydau yn teithio arni bob dydd, ffordd sy'n profi tagfeydd traffig yn ystod cyfnodau prysuraf y dydd.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Bensen 05/09/2002 10/09/2007
o-Sylen 05/09/2002 10/09/2007
Ethyl Bensen 05/09/2002 10/09/2007
Tolwen 05/09/2002 10/09/2007
1,3-Biwtadïen 05/09/2002 10/09/2007
mp-Sylen 05/09/2002 10/09/2007
Ocsid Nitrig 12/05/1992
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 12/05/1992 18/02/2007
yn gyfnewidiol PM2.5 (mesuriad awr) 12/08/2008
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Nitrogen deuocsid 12/05/1992
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 12/08/2008
dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 19/02/2006
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 12/05/1992
Ocsidau Nitrogen 12/05/1992
Sylffwr deuocsid 12/05/1992
yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 19/02/2006
Tymheredd modelu 01/08/2010
Carbon Monocsid 12/05/1992
Osôn 12/05/1992
dim gyfnewidiol PM2.5 (mesuriad awr) 12/08/2008
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.