Caerffili Islwyn Road Wattsville

Latest Data: Updated 24/03/2023 21:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
NO2 1 LOW 13 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 24 µg/m3 hourly mean
NO No Data 7 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen

Statistics for Caerffili Islwyn Road Wattsville

Site Name Caerffili Islwyn Road Wattsville
Site Type Roadside
Easting, Northing 320663, 191427
Latitude, Longitude 51.616057, -3.147261
OS Grid Ref ST207914
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyfeiriad y gwynt modelu 15/05/2017
Ocsidau Nitrogen 15/05/2017
Tymheredd modelu 15/05/2017
Ocsid Nitrig 15/05/2017
Cyflymder y gwynt modelu 15/05/2017
Nitrogen deuocsid 15/05/2017

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.