Cyffordd M4 Casnewydd 25

Latest Data: Updated 28/06/2022 02:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
O3 2 LOW 38 µg/m3 8 Hour mean
NO2 No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean
NO No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn

Statistics for Cyffordd M4 Casnewydd 25

Site Name Cyffordd M4 Casnewydd 25
Site Type Roadside
Easting, Northing 332688, 189607
Latitude, Longitude 51.601262, -2.973273
OS Grid Ref
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Ocsidau Nitrogen 15/06/2012
Cyflymder y gwynt modelu 15/06/2012
Osôn 15/06/2012
Cyfeiriad y gwynt modelu 15/06/2012
Ocsid Nitrig 15/06/2012
Carbon Ddu 15/06/2012 31/10/2012
Nitrogen deuocsid 15/06/2012
Tymheredd modelu 15/06/2012

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.