Abertawe Hafod DOAS

Latest Data: Updated 22/02/2020 06:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
O3 3 LOW 79 µg/m3 8 Hour mean
NO2 1 LOW 0 µg/m3 hourly mean
NO No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO2 Nitrogen deuocsid

Statistics for Abertawe Hafod DOAS

Site Name Abertawe Hafod DOAS
Site Type Roadside
Easting, Northing 265931, 194460
Latitude, Longitude 51.632927, -3.938540
OS Grid Ref SS266195
Address Heol Castell-nedd, SA1 2HL
Site Comments Safle prysur iawn ar Heol Castell-nedd. Defnyddir Sbectrosgop Amsugno Optegol Gwahaniaethol (DOAS) ar hyd llwybr agored 250m ar ran o Heol Castell-nedd o.r gyffordd â Stryd Maliphant hyd at bwynt ger y gyffordd â Stryd Bowen i wneud y mesuriadau. Mae.r trosglwyddydd yn tywynnu golau senon oddi ar wal flaen adeilad ar Stryd Maliphant/Heol Castell-nedd at dderbynnydd ar adeilad masnachol 250 metr i ffwrdd. Mae.r derbynnydd yn ffocysu a throsglwyddo.r golau trwy gebl ffibr optig i ddadansoddwr spectra. Mae.r crynodiadau.n ar ffurf integredig dros hyd y llwybr ac felly ni ellir eu cymharu.n uniongyrchol â mesuriadau pwynt sefydlog.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Bensen 01/02/2004
Nitrogen deuocsid 01/02/2004
Tymheredd modelu 01/08/2010
Ocsidau Nitrogen 01/02/2004
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Osôn 01/02/2004
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Ocsid Nitrig 01/02/2004

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.