Cwningar bach Port Talbot

Latest Data: Updated 23/10/2021 10:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 1 LOW 12 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
Non-volatile PM10 No Data 10 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
Volatile PM10 No Data 2 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
NV10 dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr)
V10 yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr)

Statistics for Cwningar bach Port Talbot

Site Name Cwningar bach Port Talbot
Site Type Urban industrial
Easting, Northing 275313, 188879
Latitude, Longitude 51.584930, -3.801069
OS Grid Ref
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyflymder y gwynt modelu 24/01/2012
yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 24/01/2012
Cyfeiriad y gwynt modelu 24/01/2012
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 24/01/2012
Tymheredd modelu 24/01/2012
dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 24/01/2012

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.