Wrecsam

Latest Data: Updated 27/11/2018 15:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM2.5 No Data 24 Hour mean
PM10 No Data 24 Hour mean
SO2 No Data 15 Minute mean
NO2 No Data hourly mean
NO No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
SO2 Sylffwr deuocsid
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Wrecsam

Site Name Wrecsam
Site Type Roadside
Easting, Northing 332865, 349909
Latitude, Longitude 53.042220, -3.002778
OS Grid Ref SJ3286249904
Address Safle Amwynderau Dinesig, Heol Fictoria
Site Comments Lleolwyd ychydig y tu allan i dir yr ysgol. Ardal breswyl yn bennaf tua 5m o Heol Fictoria.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
01/12/2009
Ocsidau Nitrogen 06/03/2002
Gronynnau < 10um (mesuriad dyddiol) 01/03/2002 30/09/2018
Tymheredd modelu 01/08/2010
Carbon Monocsid 06/03/2002 30/09/2007
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 21/03/2007 31/12/2007
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 21/03/2007
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Ocsid Nitrig 06/03/2002
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 01/10/2018
Gronynnau < 2.5um (mesuriad dyddiol) 01/12/2009 30/09/2018
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Nitrogen deuocsid 06/03/2002
Sylffwr deuocsid 06/03/2002
01/03/2002

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.