Wrecsam

Latest Data: Updated 24/03/2023 22:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM2.5 1 LOW 5 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean
PM10 1 LOW 12 µg/m3 (FIDAS) 24 Hour mean
NO2 1 LOW 2 µg/m3 hourly mean
SO2 No Data 15 Minute mean
NO No Data 0 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 2 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
SO2 Sylffwr deuocsid
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Wrecsam

Site Name Wrecsam
Site Type Roadside
Easting, Northing 332865, 349909
Latitude, Longitude 53.042220, -3.002778
OS Grid Ref SJ3286249904
Address Safle Amwynderau Dinesig, Heol Fictoria
Site Comments Lleolwyd ychydig y tu allan i dir yr ysgol. Ardal breswyl yn bennaf tua 5m o Heol Fictoria.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 10um (mesuriad dyddiol) 01/03/2002 30/09/2018
Carbon Monocsid 06/03/2002 30/09/2007
01/12/2009
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 21/03/2007 31/12/2007
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 21/03/2007
Ocsid Nitrig 06/03/2002
Tymheredd modelu 01/08/2010
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 01/10/2018
Gronynnau < 2.5um (mesuriad dyddiol) 01/12/2009 30/09/2018
Nitrogen deuocsid 06/03/2002
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Sylffwr deuocsid 06/03/2002
01/03/2002
Ocsidau Nitrogen 06/03/2002

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.