Rhondda Glyncoch Rhodfa Garth

Latest Data: Updated 28/06/2022 01:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 1 LOW 10 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
Volatile PM10 No Data 0 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
Non-volatile PM10 No Data 10 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
NV10 dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr)
V10 yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr)

Statistics for Rhondda Glyncoch Rhodfa Garth

Site Name Rhondda Glyncoch Rhodfa Garth
Site Type Urban industrial
Easting, Northing 307858, 192047
Latitude, Longitude 51.619680, -3.332320
OS Grid Ref ST078920
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 26/06/2014
Cyflymder y gwynt modelu 26/06/2014
yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 26/06/2014
Cyfeiriad y gwynt modelu 26/06/2014
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 26/06/2014
Tymheredd modelu 26/06/2014

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.