Rhondda Glyncoch Rhodfa Garth

Latest Data: Updated GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 No Data 24 Hour mean
Non-volatile PM10 No Data 24 Hour mean
Volatile PM10 No Data 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name

Statistics for Rhondda Glyncoch Rhodfa Garth

Site Name Rhondda Glyncoch Rhodfa Garth
Site Type Urban industrial
Easting, Northing 307858, 192047
Latitude, Longitude 51.619680, -3.332320
OS Grid Ref ST078920
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 26/06/2014
yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 26/06/2014
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 26/06/2014

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.