Marchlyn Mawr

Latest Data: Updated GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
O3 No Data 8 Hour mean
NO2 No Data hourly mean
NO No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name

Statistics for Marchlyn Mawr

Site Name Marchlyn Mawr
Site Type Remote
Easting, Northing 261300, 361900
Latitude, Longitude 53.136152, -4.074791
OS Grid Ref SH6130061900
Address Gorsaf Bwer Dinorwig, Llanberis, Gwynedd, Eryri
Site Comments Cynefin islaw'r safle yn laswelltir asid heb ei wella a chreigiau moel. Defnyddir y ddau eneradydd mawr ger y fewnfa tua dwywaith y flwyddyn.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Gwledig Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Ocsidau Nitrogen 15/07/1999
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Osôn 15/07/1999
Ocsid Nitrig 15/07/1999
Tymheredd modelu 01/08/2010
Nitrogen deuocsid 15/07/1999
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.