Port Talbot Margam

Latest Data: Updated 24/06/2019 24:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM2.5 2 LOW 20 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
PM10 2 LOW 28 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
O3 2 LOW 51 µg/m3 8 Hour mean
SO2 1 LOW 0 µg/m3 15 Minute mean
NO2 1 LOW 7 µg/m3 hourly mean
Non-volatile PM2.5 No Data 15 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
Non-volatile PM10 No Data 23 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
Volatile PM10 No Data 5 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
Volatile PM2.5 No Data 5 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
CO No Data 0.0 mg/m3 8 Hour mean
NO No Data 0 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 8 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
SO2 Sylffwr deuocsid
CO Carbon Monocsid
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
NV10 dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr)
V10 yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)
NV25 dim gyfnewidiol PM2.5 (mesuriad awr)
V25 yn gyfnewidiol PM2.5 (mesuriad awr)

Statistics for Port Talbot Margam

Site Name Port Talbot Margam
Site Type Urban industrial
Easting, Northing 277406, 188719
Latitude, Longitude 51.583950, -3.770822
OS Grid Ref SS774887
Address Margam, Port Talbot
Site Comments ** The monitoring station is within a self-contained, air-conditioned housing.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Gronynnau < 2.5um (mesuriad dyddiol) 19/10/2007 31/12/2007
19/10/2007 31/12/2007
dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 24/07/2007
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 24/07/2007
01/01/2008 18/02/2010
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Nitrogen deuocsid 24/07/2007
Sylffwr deuocsid 24/07/2007
yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 24/07/2007
lleithder cymharol 01/12/2014
Ocsidau Nitrogen 24/07/2007
Cyfeiriad y Gwynt 01/06/2012
Cyflymder y Gwynt 01/06/2012
dim gyfnewidiol PM2.5 (mesuriad awr) 23/04/2008
Gronynnau < 2.5um (mesuriad dyddiol) 01/01/2008 18/02/2010
Tymheredd modelu 01/08/2010
Glawiad 01/12/2014
Carbon Monocsid 24/07/2007
Osôn 24/07/2007
Gronynnau < 10um (mesuriad dyddiol) 19/02/2010
yn gyfnewidiol PM2.5 (mesuriad awr) 23/04/2008
19/02/2010
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Ocsid Nitrig 24/07/2007
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 23/04/2008

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.