Ysgol Dyffryn, Port Talbot

Latest Data: Updated 28/03/2020 24:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 2 LOW 31 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
Volatile PM10 No Data 12 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean
Non-volatile PM10 No Data 20 µg/m3 (TEOM FDMS) 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
NV10 dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr)
V10 yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr)

Statistics for Ysgol Dyffryn, Port Talbot

Site Name Ysgol Dyffryn, Port Talbot
Site Type Urban background
Easting, Northing 278742, 187405
Latitude, Longitude 51.572433, -3.751092
OS Grid Ref
Address Margam, Port Talbot
Site Comments ** The monitoring station is within a self-contained, air-conditioned housing.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 16/07/2007
Tymheredd modelu 01/08/2010
dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 16/07/2007
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 16/07/2007

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.