Safleoedd Monitro Ar Gau

Efallai y bydd safleoedd monitro yn cael eu cau am nifer o resymau nad ydynt yn cael eu cofnodi fesul achos yma. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Mae crynodiadau yn gyson is na'r amcanion yn gyson felly nid oes angen monitro mwyach mewn lleoliad penodol.
  • Mae'r nifer isafswm statudol statudol o safleoedd monitro yn cael ei leihau oherwydd gostyngiadau rhai llygryddion, e.e. sylffwr deuocsid a charbon monocsid.
  • Sefydlwyd y wefan yn unig ar gyfer astudiaeth ymchwiliol tymor byr, e.e. am asesiad effaith amgylcheddol.

Mae mynediad at ddata hanesyddol ac ystadegau ar gyfer safleoedd monitro caeëdig ar gael trwy glicio ar y ddolen er nad ydynt bellach yn adrodd data am wasanaethau gwybodaeth amser real.

Closed site summary