Cwmbrân

Latest Data: Updated 12/07/2020 10:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
O3 2 LOW 48 µg/m3 8 Hour mean
PM10 1 LOW 9 µg/m3 (INDIC GRAV) 24 Hour mean
NO2 1 LOW 2 µg/m3 hourly mean
NO No Data 1 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 1 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)

Statistics for Cwmbrân

Site Name Cwmbrân
Site Type Urban background
Easting, Northing 330436, 195481
Latitude, Longitude 51.653800, -3.006953
OS Grid Ref ST3051095436
Address Ysgol Uwchradd Croesyceiliog, Woodland Rd, Croesyceiliog, Cwmbrân, Tor-faen
Site Comments Mae'r safle wedi'i leoli mewn caeau chwarae ger adeiladau ysgol. Mae'n amgylchedd trefol / rhannol wledig gyda thir bryniog fel basn dyffryn.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Ocsidau Nitrogen 20/07/2001
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 20/07/2001
Carbon Monocsid 12/03/2002 30/09/2007
Osôn 29/04/2003
Tymheredd modelu 01/08/2010
Ocsid Nitrig 20/07/2001
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 20/07/2001
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Nitrogen deuocsid 20/07/2001
Sylffwr deuocsid 20/07/2001 30/09/2007

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.