Ynys Môn Brynteg

Ynys Môn Brynteg closed on 31/12/2022

You can still view any information available using the Site Information tab, or find data in the Data section.

For more information on this monitoring data please contact this local authority.

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Ynys Môn Brynteg closed on 31/12/2022

You can still view any information available using the Site Information tab, or find data in the Data section.

Statistics for Ynys Môn Brynteg

Site Name Ynys Môn Brynteg
Site Type Other
Easting, Northing 248566, 381325
Latitude, Longitude 53.307155, -4.274216
OS Grid Ref
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 01/08/2007 31/12/2022
Gronyn mewn Daliant Cyflawn 01/08/2007 31/12/2022
Tymheredd modelu 01/08/2010 31/12/2022
Cyfeiriad y Gwynt 01/08/2007 09/02/2019
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010 31/12/2022
Gronynnau < 1um (mesuriad awr) 01/08/2007 31/12/2022
Cyflymder y Gwynt 01/08/2007 31/12/2022
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010 31/12/2022
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 01/08/2007 31/12/2022

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.