Ynys Môn Brynteg

Latest Data: Updated 27/06/2022 24:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 2 LOW 17 µg/m3 (INDIC GRAV) 24 Hour mean
PM2.5 1 LOW 9 µg/m3 (Osiris) 24 Hour mean
TSP No Data 18 µg/m3 (Osiris) 24 Hour mean
PM1 No Data 4 µg/m3 (Osiris) 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)
PM1 Gronynnau < 1um (mesuriad awr)
TSP Gronyn mewn Daliant Cyflawn

Statistics for Ynys Môn Brynteg

Site Name Ynys Môn Brynteg
Site Type Other
Easting, Northing 248566, 381325
Latitude, Longitude 53.307155, -4.274216
OS Grid Ref
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Gronyn mewn Daliant Cyflawn 01/08/2007
Tymheredd modelu 01/08/2010
Gronynnau < 1um (mesuriad awr) 01/08/2007
Cyfeiriad y Gwynt 01/08/2007 09/02/2019
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 01/08/2007
Cyflymder y Gwynt 01/08/2007
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 01/08/2007
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 01/08/2007

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.