Ynys Môn Brynteg

Latest Data: Updated GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 No Data 24 Hour mean
PM1 No Data 24 Hour mean
PM2.5 No Data 24 Hour mean
TSP No Data 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name

Statistics for Ynys Môn Brynteg

Site Name Ynys Môn Brynteg
Site Type Other
Easting, Northing 248566, 381325
Latitude, Longitude 53.307155, -4.274216
OS Grid Ref
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Tymheredd modelu 01/08/2010
Gronynnau < 1um (mesuriad awr) 01/08/2007
Cyfeiriad y Gwynt 01/08/2007 09/02/2019
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 01/08/2007
Cyflymder y Gwynt 01/08/2007
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 01/08/2007
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 01/08/2007
Gronyn mewn Daliant Cyflawn 01/08/2007

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.