Bro Morgannwg ffordd Windsor Penarth

Latest Data: Updated 20/09/2020 24:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 2 LOW 25 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean
O3 No Data 8 Hour mean
NO2 1 LOW 20 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 25 µg/m3 hourly mean
NO No Data 4 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)

Statistics for Bro Morgannwg ffordd Windsor Penarth

Site Name Bro Morgannwg ffordd Windsor Penarth
Site Type Roadside
Easting, Northing 317600, 172399
Latitude, Longitude 51.444567, -3.187042
OS Grid Ref ST 17609 72404
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyfeiriad y gwynt modelu 29/01/2014
Nitrogen deuocsid 29/01/2014
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 29/01/2014
Ocsidau Nitrogen 29/01/2014
Tymheredd modelu 29/01/2014
Osôn 29/01/2014
Cyflymder y gwynt modelu 29/01/2014
Ocsid Nitrig 29/01/2014
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 29/01/2014

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.