Llynfaes, Ynys Môn

Latest Data: Updated GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 No Data 24 Hour mean
PM2.5 No Data 24 Hour mean
PM1 No Data 24 Hour mean
TSP No Data 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name

Statistics for Llynfaes, Ynys Môn

Site Name Llynfaes, Ynys Môn
Site Type Other
Easting, Northing 239687, 379777
Latitude, Longitude 53.290642, -4.406563
OS Grid Ref SH4050078500
Address Llynfaes, Ynys Môn
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Gwledig Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyflymder y Gwynt 06/04/2004
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 06/04/2004
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 06/04/2004
Gronyn mewn Daliant Cyflawn 06/04/2004
Tymheredd modelu 01/08/2010
Gronynnau < 1um (mesuriad awr) 06/04/2004
Cyfeiriad y Gwynt 06/04/2004
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 06/04/2004

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.