Ynys Môn Penhesgyn 3

Latest Data: Updated GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 No Data 24 Hour mean
PM2.5 No Data 24 Hour mean
PM1 No Data 24 Hour mean
TSP No Data 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)
PM1 Gronynnau < 1um (mesuriad awr)
TSP Gronyn mewn Daliant Cyflawn

Statistics for Ynys Môn Penhesgyn 3

Site Name Ynys Môn Penhesgyn 3
Site Type Rural
Easting, Northing 253332, 374287
Latitude, Longitude 53.245280, -4.199496
OS Grid Ref SH533743
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Gwledig Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Gronyn mewn Daliant Cyflawn 13/11/2017
Cyfeiriad y gwynt modelu 13/11/2017
Gronynnau < 1um (mesuriad awr) 13/11/2017
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 13/11/2017
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 13/11/2017
Tymheredd modelu 13/11/2017
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 13/11/2017
Cyflymder y gwynt modelu 13/11/2017

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.