Ynys Môn Penhesgyn 3

Latest Data: Updated 23/10/2021 10:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 1 LOW 5 µg/m3 (INDIC GRAV) 24 Hour mean
PM2.5 1 LOW 3 µg/m3 (Osiris) 24 Hour mean
PM1 No Data 1 µg/m3 (Osiris) 24 Hour mean
TSP No Data 5 µg/m3 (Osiris) 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)
PM1 Gronynnau < 1um (mesuriad awr)
TSP Gronyn mewn Daliant Cyflawn

Statistics for Ynys Môn Penhesgyn 3

Site Name Ynys Môn Penhesgyn 3
Site Type Rural
Easting, Northing 253332, 374287
Latitude, Longitude 53.245280, -4.199496
OS Grid Ref SH533743
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Gwledig Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 13/11/2017
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 13/11/2017
Tymheredd modelu 13/11/2017
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 13/11/2017
Cyflymder y gwynt modelu 13/11/2017
Gronyn mewn Daliant Cyflawn 13/11/2017
Cyfeiriad y gwynt modelu 13/11/2017
Gronynnau < 1um (mesuriad awr) 13/11/2017

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.