Adroddiadau

Cyhoeddi adroddiad 2021 ar Lygredd Aer yng Nghymru

Published Date: 27/10/2022

Mae’n dda gennym gyhoeddi bod yr adroddiad blynyddol diweddaraf ar ansawdd aer yng Nghymru wedi’i gyhoeddi.

Mae’r adroddiad yn cynnwys gweithgarwch Fforwm Ansawdd Aer Cymru yn 2021 a datblygiadau polisi pwysig ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf yn 2021. Fel arfer, rydym yn adolygu’r tueddiadau diweddaraf mewn mesuriadau llygredd aer a’r goblygiadau ar gyfer cydymffurfio â pholisïau yn ogystal â mapiau Ansawdd Aer ar gyfer NO2, O3, PM10 a PM2.5 yn 2021.

Eleni, mae ein hadroddiad ar bwnc o ddiddordeb arbennig canolbwyntio ar gynllun grant Rheoli Ansawdd Aer Lleol cyntaf Cymru a lansiwyd ym mlwyddyn ariannol 2021 – 2022.

Mae'r bennod ar iechyd yn rhoi adolygiad o Ansawdd Aer ac Iechyd y Cyhoedd yn 2021.

Cyhoeddi adroddiad 2020 ar Lygredd Aer yng Nghymru

Published Date: 07/10/2021

Mae’n dda gennym gyhoeddi bod yr adroddiad blynyddol diweddaraf ar ansawdd aer yng Nghymru wedi’i gyhoeddi.

Mae’r adroddiad yn cynnwys gweithgarwch Fforwm Ansawdd Aer Cymru yn 2020 a datblygiadau polisi pwysig ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf yn 2020. Fel arfer, rydym yn adolygu’r tueddiadau diweddaraf mewn mesuriadau llygredd aer a’r goblygiadau ar gyfer cydymffurfio â pholisïau yn ogystal â mapiau Ansawdd Aer ar gyfer NO2, O3, PM10 a PM2.5 yn 2020.

Eleni, mae ein hadroddiad ar bwnc o ddiddordeb arbennig yn edrych ar Ddyfarniad yr Ail Gwest Pwysig sy'n dangos bod Llygredd Aer wedi cyfrannu at farwolaeth Ella Adoo-Kissi-Debrah, merch 9 oed, yn Llundain. Mae'r bennod ar iechyd yn rhoi adolygiad o Ansawdd Aer ac Iechyd y Cyhoedd yn 2020.

ADRODDIAD GYNGHOROL AR AER GLÂN - Effeithiau'r Pandemig Covid-19 ar ansawdd aer yng Nghymru

Published Date: 13/01/2021

Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r adroddiad cyntaf a gyhoeddwyd gan y Panel Cynghori Ar Aer Glân. Mae'r Panel yn grŵp annibynnol ac arbenigol sy'n rhoi cyngor ac argymhellion i Lywodraeth Cymru ar faterion ansawdd aer yng Nghymru.

Mae'r Panel wedi ystyried cwestiynau allweddol a ofynnwyd gan Lywodraeth Cymru ynghylch newidiadau mewn ansawdd aer yn ystod y pandemig Covid-19 rhwng mis Mawrth a mis Hydref 2020 yn ogystal â chwestiynau ynghylch gweithredu mesurau ymyrryd.