Seminarau

WAQF 2021 Webinar: Tuesday 28th September 2021

Published Date: 07/10/2021

Cynhaliwyd y Seminar Blynyddol ar Ansawdd Aer ar gyfer 2021 ar ffurf Gweminar Zoom ddydd Mawrth 28 Medi 2021.

Roedd seminar eleni'n cynnwys cyflwyniad gan Lywodraeth Cymru, cipolwg ar Rwydwaith NO2 Trefol newydd y DU (UK Urban NO2 Network) a throsolwg o synwyryddion ansawdd aer a'r ffordd orau o'u defnyddio. Cafwyd diweddariad ar iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd, ynghyd â golwg ar dueddiadau mewn llwythi critigol yn y DU a hanes Hyrwyddwyr Aer Glân i Gymru.

WAQF 2019 Seminar: Wednesday 9th October 2019

Published Date: 23/08/2019

Cynhaliwyd Seminar Flynyddol Ansawdd Aer 2019 ddydd Mercher 9 Hydref 2019 yn Ty Pawb, Market Street, Wrecsam, LL13 8BY.

Roedd seminar eleni yn cynnwys cyflwyniad gan Lywodraeth Cymru, diweddariadau ar weithredu CAZ a chyflwyniad ar allyriadau cerbydau stop-cychwyn. Cafwyd cyflwyniad hefyd o leihau allyriadau o safbwynt y diwydiant modurol, yn ogystal â lleihau allyriadau ar gyfer peiriannau symudol heblaw ffyrdd.

Mae cyflwyniadau o'r seminar ar gael i'w lawrlwytho isod.