ADRODDIAD GYNGHOROL AR AER GLÂN - Effeithiau'r Pandemig Covid-19 ar ansawdd aer yng Nghymru

Submitted by WAQ Admin on Mer, 13/01/2021 - 09:51

Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r adroddiad cyntaf a gyhoeddwyd gan y Panel Cynghori Ar Aer Glân. Mae'r Panel yn grŵp annibynnol ac arbenigol sy'n rhoi cyngor ac argymhellion i Lywodraeth Cymru ar faterion ansawdd aer yng Nghymru.

Mae'r Panel wedi ystyried cwestiynau allweddol a ofynnwyd gan Lywodraeth Cymru ynghylch newidiadau mewn ansawdd aer yn ystod y pandemig Covid-19 rhwng mis Mawrth a mis Hydref 2020 yn ogystal â chwestiynau ynghylch gweithredu mesurau ymyrryd.

Event date